Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 και ώρα 20:30 πραγματοποιείται Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος) - Αίθουσα Βασίλη Κατσή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1/156 Αποδοχή και κατανομή ποσού 115.004,02 € από το ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου (Ιούνιος 2010)
2/157 Αποδοχή και κατανομή ποσού 4.255,74 € από το ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των χώρων άθλησης του Δήμου (Ιούνιος 2010)
3/158 Αποδοχή ποσού 11.091,34 € από το ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 (Ιούνιος 2010)
4/159 Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.749,42 € από το ΥΠΕΣΑΗΔ για τη μισθοδοσία δύο ατόμων ΑμεΑ του Αθλητικού Οργανισμού (Ιούνιος 2010)
5/160 Τροποποίηση της με αριθμ. 112/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη θέση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Άνω Καλαμακίου
6/161 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μείωση των δημοτικών τελών σε τρίτεκνους από 1-1-2011 ( άρθρο 202 παρ.3 του Ν. 3463/2006
7/162 Έγκριση δαπάνης για την οργάνωση ψυχαγωγικής και πολιτιστικής εκδρομής των Α’, Β’ και Γ’ ΚΑΠΗ
8/163 Διαγραφή της με αριθμ. 196 εγγραφής από τον με αρ. 40/1-8-2006 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2001.
9/164 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010
10/165 3η Συμπληρωματική κατάσταση Κεκλεισμένων χρήσεων έτους 2010.
11/166 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Διάφορες επεκτάσεις δικτύου ακαθάρτων»
12/167 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου :«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων Ομάδα Δ100»
13/168 Έγκριση κοπής δένδρων
14/169 Έγκριση του 1ου Σ.Π. (Συγκριτικού Πίνακα) της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Αλίμου
15/170 Έγκριση παρακολούθησης εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για εργαζόμενους του Δήμου Αλίμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου